Tuesday, 26 January 2016


.…শব্দটা আকাশ খোঁজে…...আকাশটা রং ..……রংটা ক্যানভাস …...…আভাস তো সেই একটাই
                                                           ''ভালবাসার''
                                                                                                 .....…ইন্দ্রনীল

তোর চারপাশ.........এতো হুল্লোড়...…এত কোলাহল…....তবু মাঝরাতটায় কাকে খুঁজিস বল? ..…

                                                                                                   .....…ইন্দ্রনীল

Monday, 18 January 2016

·      বৃষ্টির ফোঁটাদুটো যে নদী পায়নি......তাই কান্না থামেনি....

·      পাওয়াটা যে কোনদিনও চাওয়ার অধিকারে থাকে না......                                                                                                      .......…ইন্দ্রনীল 17/01/16

Monday, 11 January 2016


দীর্ঘায়িত রাত..…
একটা তারাও বাকি নেই যাতে খুঁজিনি ... 
                                                 ---- ইন্দ্রনীল
বছরভর শুধুই তোর
স্বপ্নে বিভোর
আমার প্রহর

                   ....…ইন্দ্রনীল